top of page

מיתוג למשק אלון

מיתוג למשק אלון הידוע בחדשנותו.

בתוך טיפת המים מופיע שתיל במראה טכנולוגי. הנקודות בסלוגן לקוחות מהשתיל. צבעי ירוק וכחול, צבעים טבעיים, אך שגם מחוברים לטכנולוגיה. וכמובן איזכור של השנה בה הכל התחיל כי למרות הכל יש כאן שורשים של זמן שהביאו לחדשנות.

הדמיה לוגו
קרטונים
קרטונים
קרטונים
cover-s
bottom of page