top of page

מיתוג למדריכת הורים - סוזי יפרח

מיתוג למדריכת הורים, מלווה לאחר לידה ומתמחה בליווי התפתחותי והרגלי שינה

הלוגו מורכב מהעובר שהופך לתינוק, אותו אוחזים שני הוריו, מחוברים בקו אחד, אותם עוטפת המדריכה בעיגולים חוזרים ונשנים בקו ממשיך להורים. העובר מעין סוג של לב מלא, שהוא לב ליבו של התהליך

צבעוניות חמה, נעימה, עוברית ורכה של גווני חום וורוד

לוגו מבראשית
פלייר מדריכת הורים
שובר מתנה
מיתוג לאינסטגרם
מערכת שעות מדריכת הורים
פלייר מדריכת הורים
פלייר מדריכת הורים
פלייר מדריכת הורים
פלייר מדריכת הורים
bottom of page