top of page

מגזין טיפוגרפיה אורבנית | תל אביב

עיצוב גרפי למגזין טיפוגרפיה אורבנית המלקט שלטים מכל מיני סוגים ויוצר משהו חדש.

במגזין תל אביב נבחרו מספר מקומות, כל מקום והייחוד שלו ויצירת שילובים חדשים משלטים/לוגואים שקיימים ברחוב. המטרה הינה להעביר את הרעש וההמולה שיש ברחוב, השלטים והרחובות שמתמזגים והופכים לאחד

bottom of page